• سال نوری چیست؟
  16
  شهر

  سال نوری چیست و برای چه استفاده می شود؟

  609
  1
  سال نوری “Light-Year” واژه ای است که بسیار آن را می شنویم ، اخبار حوزه ی نجوم و اخترشناسی یا حتی آخرین دست آوردهای ناسا که در تلویزیون گزارش می شود معمولاً شامل این واژه می باشد. سال نوری در واقع یک شاخص برای اندازه گیری و سنجش مسافت بین دو جسم است و از این مقیاس برای سنجش فاصل ...